Personvernerklæring
 

Vi i Cosima tar personvern på alvor.

Vi har derfor utforma denne personvernerklæringa som gir oversikt over de viktigste punktene ved vårt forhold til dataene som brukerne legger igjen hos oss. 

Cookies/informasjonskapsler 

Vi lagrer cookies på innlogget medlemmes datamaskin ved innlogging. Dette lagres i database for å vite at et medlem er innlogget og hvilke brukere som er innlogget.

Registrert informasjon

Alle våre medlemmer må registrere følgende informasjon:

  • Fullt navn
  • E-postadresse
  • Omtrentlig eller spesifikk lokasjon
  • Land

I tillegg kan medlemmer velge å registrere adresse, telefonnummer og fødselsdato, personlig beskrivelse, men dette er frivillig og er uansett ikke tilgjengelig for andre enn administrator. 

E-postkommunikasjon

E-postadressen er skjult for andre medlemmer. Det er mulig for innloggete medlemmer å sende e-post til andre medlemmer med et skjema. Det er  kun dersom man velger å svare på en e-post at e-postadressen kan bli eksponert for andre medlemmer. 

Cosima kan sende deg nyhetsbrev jevnlig dersom du velger dette i profilen din. Ellers kan vi sende en e-post årlig for å be deg verifisere medlemskapet ditt, og slik at vi kan luke ut inaktive medlemmer. 

Navn og brukernavn

Vi oppfordrer medlemmer til å være aktiv med for- og etternavn, men man står fritt til å bruke et unikt anonymt navn som representerer medlemmet og profil informasjonen.

Når brukeren har registrert sitt navn er det kun administratorene i Cosima som kan se brukerens navn i databasen. 

Endring av brukerdata

Medlemmene kan når som helst endre registrert informasjon, enten ved bruk av skjema, eller ved å be om endring i informasjon i e-post til webmaster.

Sletting av brukerdata

Når som helst kan et medlem be om å bli slettet fra databasen til Cosima. Det gjøres ved å fylle ut epost her. All informasjon blir fysisk slettet Cosima sin database.

 

Dato 01.07.2012

Ansvarlig Webredaktør


 
Hovedkontor
Rolfsbuktveien 17
N-1364 Fornebu, Norway
Org.nr.
NO 956 485 576 MVA
Telefon
+47 67 56 63 30
Opprettet
1990
Ansatte
6
E-mail
Generelt
info(at)cosima

Salg
sales(at)cosima

Support
support(at)cosima

Cosima as • Rolfsbuktveien 17 • 1364 Fornebu (Oslo)• Telefon +47 67 56 63 30 • Send epost til Cosima