CoWorking

Hva er CoWorking?

Det er en helt ny type kontorfellesskap som består av både vanlige kontorer og åpne kontorlandskap i sammen med møterom og kantine / kafebar. Velg ønsket medlemskap med enten  fast eller fleksibel kontorplass.  Vi holder til i HM 49 bygget på Hvervenmoen i 2.etg .

  1. Faste plasser benevnes Fixed og sikrer egen kontorplass i avtalt kontor. Det gir samtidig rett til Wifi nett, kaffe/te, printer & scanner samt store / små møterom. 
  2. Med DropIn plass gis tilgang til en ledig kontorplass i DropIn området som er et åpent kontorfellesskap med krakker og høye bord. Dette er ett rimeligere medlemskap, men som gir rett til wifi, print/scan og kaffe.
  3. Flex er som Dropin, men da velgs ledig plass på ett av Flex-kontorene.

Tilgang til våre møterom :

De som ønsker det kan bestille møterom i Gullegget sine web-sider med forskjellig størrelse og teknisk utstyr. Vi har også store kontorer som kan leies til Workshop eller gruppemøter.