Det nye jobbmiljøet


           Skribent : Per Ljåstad

 

Nye roller og grupper i virksomheter med fleksibelt jobbmiljø.

Fremtidens arbeidsplass er nå på vei mot omfattende endringer. Nå, forhåpentligvis etter pandemien, vil nye krav og ønsker om fleksible arbeidsplasser være i fokus hos de fleste.

Fleksibilitet og frihet er nå øverst på folks prioriteringer, derfor er det ikke overraskende at dette har blitt en nøkkelfaktor for arbeidsgivere når de søker å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersonell. I dag mener to tredjedeler av arbeidstakere i alderen 25-34 at de ikke ville vurdere å søke en jobb hvis hybrid kontorplass ikke er mulig, dette basert på fakta fra flere undersøkelser. I tillegg vil flere arbeidstakere vurdere å søke en ledig stilling hvis en fleksibel måte å jobbe på eksisterer.

Samtidig skaper innovative selskaper nå nye lederroller for å lede nye grupper og prosjekter som er et resultat av et fleksibelt arbeidsmiljø.  Vi ser allerede at det søkes etter flere nye roller innen flere ansvarsområder. Som eksempel er Jobbteknologi leder og Relasjonsansvarlig, for bedre å optimalisere den hybride måten å jobbe på. Nedenfor beskriver vi noen av de nye rollene og grupperingene som kan bli nødvendig for å realisere bedriftens mål i fremtiden.

Jobbteknologi lederen & gruppen.

En rotete og ustrukturert jobbteknologi bidrar ikke til økt produktivitet. Mange bedrifter navigerer nå mot en hybrid og fleksibel måte å jobbe på, enten det er hjemmefra, ved hovedkontoret eller på et lokalt CoWorking senter som alle påvirker miljøet, kreativiteten og effektiviteten i vår jobb.

Rollen til en Jobbteknologi leder og gruppe er å overvåke selskaps arbeidsmiljø og stimulere til at det vil være det best mulige stedet å jobbe. Hovedfokus for lederen og gruppen er å skape et positivt miljø, både fysisk og online, som vil sikre at alle ansatte trives, føler seg trygge og ikke minst føler seg motiverte til å gjøre en god jobb uansett hvor de jobber.

Arbeidskultur lederen & gruppen

Ettersom de fleste bedrifter nå går over til å ansette en mer hybrid arbeidsstyrke, er det enda viktigere å presisere for de ansatte selskapets definerte verdier og mål uansett hvor de jobber. En bedrifts kultur er styrt av dens verdifokus, gjennomføringsevne og kvaliteten som virksomheten og dens ansatte leverer.

Arbeidskultur lederen må ha en dyp forståelse av kulturen for å nå aktuell visjon for fremtiden. Deres hovedansvar er å skape og vedlikeholde selskapets bedriftskultur og stimulere ansattes moral. De vil også jobbe med HR ved å rekruttere, oppfølging av ansatte samt ha en klar rekrutteringsstrategi. I tillegg er det viktig å veilede opplæring og videreutdanning av de ansatte, både nye og gamle.

Kundeansvarlig & gruppen

En rolle som går hånd i hånd med Arbeidskultur lederen er Kundeansvarlig som ofte jobber sammen for å skape god synergi mellom ansatte og kunder. Deres hovedrolle er å være en talsmann for kunder og samarbeide med produkt- og markedsføringsteamene for å skape en «kunde-først»-kultur. De vil også drive initiativer som å lage lojalitetsprogrammer, workshops og andre ide-dugnader.

Kort sagt er hovedoppgaven deres å vite alt om kundene deres for å virkelig få kontakt med dem og dele disse behovene og ønskene med resten av selskapet. Det er samtidig viktig å ta med kundene i de nye mulighetene kunder får til selv å finne informasjon om våre løsninger i en kundefokusert skyløsning. Ved å integrere dette med en god B2B-ehandel får kunden full handlefrihet i eget tempo.

Bærekraft lederen & gruppen

Bærekraft har blitt en prioritet for de som leverer varer og tjenester, og det er stadig viktigere for alle bedrifter å være bevisst sin bærekraft og miljøpåvirkning.

En sammensatt stilling da Bærekraft lederen er ansvarlig for å sette et selskaps visjon og mål rundt miljø og bærekraft, fastsette retningslinjer og sikre at initiativer blir oppfylt på alle trinn.

Dette er den typen rolle som vil appellere til de som både er initiativrike, men som også har ferdigheter i å samle inn og analysere kvalitative og kvantitative data.

Relasjonsansvarlig & gruppen

Ettersom skiftet mot en global-økonomi fortsetter å vokse ser vi at et økende antall fagfolk velger å jobbe som frilansere. Bedrifter som omfavner den hybride måten å jobbe på bør derfor vurdere å ansette en Frilans-leder & relasjonsansvarlig som administrerer frilansteam og prosjektteamledere.

Deres rolle er utelukkende å engasjere seg i alle våre allianser, bygge relasjoner og vokse selskapets rykte innenfor det konkurrerende frilansmiljøet. Her finnes mange av de smarte hodene.

Med tusenvis av moderne CoWorking-miljøer rundt oss åpnes også mulighetene for å skape vekst både nasjonalt og internasjonalt. Gode relasjoner er ofte grunnlaget for å skape slik vekst. Den hybride jobbmodellen skaper også nye muligheter for selskaper som ønsker å utvide sin produktspredning til nye markeder nasjonalt eller internasjonalt i egen regi eller via våre relasjoner.

Per Ljåstad, Rådgiver IT & Innovasjon