En historie om sky-løsninger

  • Post category:Nyheter

Nå for tiden ser jeg med interesse hvordan det jobbes med ulike sky-løsninger med ERP/CRM systemer. Jeg har selv jobbet med mange store og små prosjekter innen skreddersøm av it-systemer innen ERP- og CRM-løsninger som har tatt utgangspunkt i kundens verdikjeder. Vi brukte ikke Fossefall-metoden, men vår Cosima – modell, en tilnærmet smidig utviklingsmetode, som fokuserte på å støtte kundens verdiskapning ved å utvikle nye IT-løsninger. Modellen tar utgangspunkt i prototyping via iterative prosesser som resulterer til ønsket løsning. Nye versjoner ble først testet av våre utviklere og deretter av brukere før den nye versjonen ble satt i drift. 

Parallelt med utrulling av ny versjon jobbet utviklingsteamet videre med de neste prioriterte moduler og funksjoner i kundens nye totalløsning. På denne måten utviklet vi enten fra scratch et totalt nytt system eller med utgangspunkt i våre ERP / CRM løsninger som mal for den nye kundeløsningen.

Vi etablerte sky-løsning av våre systemer i 2010 som vi også tilbød som abonnement-løsning, men det var i tidligste laget i forhold til status og behov i markedet. I alle våre prosjekter brukte vi verktøy som nå benevnes NO-code og LOW-code basert teknologi. Det effektiviserer utviklingen samt gir frihet til valg av ønsket driftsmiljø og frihet til valg av sql-databaser som Oracle, SQL-server og MySql.

Jeg tror vi lykkes med store og små prosjekter fordi vår modell tok utgangspunkt i kundens overordnede krav / mål hvorav vi sammen beskrev definerte ny løsning med ønskede funksjonsområder utifra kundens behov. Ved at Cosima-modellen støtter kontinuerlig prototyping får også kunden ivaretatt nye ønsker og behov på kort og lang sikt når forutsetningene endrer seg.

Jeg har nå inntatt i Cosima rollen som rådgiver og støttespiller for de som trenger en senior.

MVH Per Ljåstad