Om oss

Om Cosima as

       – makes it innovate

Cosima AS ble stiftet i 1990 og har alltid vært et solid og innovativt IT-selskap i en bransje med sterk konkurranse. Likevel har vi hatt god inntjening og likviditet med høy egenkapital og et gjeldfritt selskap.

Cosima har siden starten vært en pioner virksomhet ved å levere en unik produktiv IT-teknologi sammen med kompetanse-tjenester til mange av Norges største virksomheter. Teknologien vi introduserte i Skandinavia benevnes nå som Low-code & No-code og med våre verktøy utviklet vi kjerne-systemer for store og små virksomheter. Med verktøyene lagde vi også vårt egenutviklede verdikjede system Cosima SMB & ERP som ble installert i flere bransjer hos små og store kunder. De erfarte fleksible og dynamiske løsninger med god tilpasningsevne og videreutvikling ved nye behov. Felles for våre installasjoner var høy kvalitet og datasikkerhet på alle nivåer.

Cosima AS har distribuert flere utviklingsverktøy og andre 3.parts produkter i Skandinavia. Med disse verktøyene er det realisert kjernesystemer (interne verdikjedesystemer) i Norsk Hydro, Aker Solution, Forsvaret, AkerKværne etc med 1000 vis av brukere både internt i selskapene og i deres prosjekter i inn- og ut-land.

  

Per Ljåstad
– Rådgiver i IT & Innovasjon

Jeg er gründeren i Cosima og har jobbet i roller som arkitekt, prosjektleder og systemutvikler. Helt fra starten av min IT-karriere har jeg deltatt i forbedringsprosjekter ved å skreddersy kundens IT-systemer, ERP og CRM systemer. De siste årene har fokuset vært på forretningsutvikling, verdiskapning og innovasjon ved å forenkle både bruken av IT-systemer og tilhørende tolkning og analyse av data.

Siden 2015 har jeg fokusert på innovasjon og å spisse min kompetanse i grensesnittet mellom virksomhetsutvikling og IT. Jeg tilbyr mine tjenester for kunder med innovative utfordringer. De beste resultater oppnås ved å involvere alle berørte ledd i virksomheten med gjennomføringen av den aktuelle innovasjonen.

Profil og sertifikat Per Ljåstad
Jeg startet Cosima i 1990 og har levert mer enn 50 IT-  og forbedrings-prosjekter. Etablerte i 1996 prosjektet EnklereData i Cosima og utviklet der alle Excel-appene, se mer nedenfor. Deretter startet jeg prosjektet Gullegget Innovasjon & CoWorking og Gullegget as, se nedenfor. Jeg tok også på |den tiden kurset Practical Innvation i vår-semesteret 2016 ved USN (Universitetet i Sørøst-Norge) og ble da etter eksamen tildelt sertifikat i Innovasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 
Prosjekt Gullegget
 – tilbud av hybride kontorplasser (CoWorking) i moderne fasiliteter.

Prosjekt Gullegget ble startet av Cosima AS i 2018. Hensikten var å tilby små og store bedrifter et kontorfellesskap som oftest benevnes CoWorking. Noen av oss som har gjennomført kurset Innovasjonsløft tok også eksamen ved USN. Derfor ble det naturlig for Gullegget å etablere en ekspertgruppe med bred kompetanse for å tilby vår region kompetanse i innovasjon og forbedringsprosjekter.

Vi startet Gullegget på Søndre Torv i 3. etasje over Hønefoss Sparebank (Skue), men ved nyttår 2020 overtok banken våre lokaler på grunn av sin vekst Vi flyttet deretter til Hvervenmoen og ikon-bygget HM49. Der hadde vi flotte lokaler i 2. etasje frem til høsten 2022. Da skiftet lokalene eier og vi avsluttet Gulleggets CoWorking aktivitet, men fortsatte med våre tjenester innen IT og Rådgivning, forretningsutvikling og Innovasjon.

 
Prosjekt EnklereData 
– gjør hverdagen enklere

Prosjektet Enklere Data ble startet i Cosima as i 2016. Hensikten var å gjøre datasystemer og dataene som presenteres av systemene enklere og mer forståelige. Det var en tidligere kollega som utfordret meg med at hvis vi ikke kan lage de vanlige systemer som regnskap og lønn i Excel så er de for kompliserte. Derfor tok jeg utfordringen og lagde først et regnskapssystem og deretter lønn for så å lage årsavslutning, budsjett og reise system. Se detaljer på EnklereData.Cosima.no

Excel Analyse
For å presentere data på en enkel måte fra disse systemene lagde jeg Enklere Data Analyse som viser grafisk alle data og nøkkeltall. Det heter at et bilde forteller mer enn tusen ord. Det gjelder også med vårt analyse system som gir oversikt over detaljer på enkel måte uten at man må være spesialist.

Excel Regnskap
Det er markedets enkleste regnskapssystem. Det ivaretar standard regnskap samt fakturering, resultat og balanse og mva-oppgjør. Systemet kan brukes av virksomheter med opp til 600 bilag årlig.

Excel Budsjett
Enkelt budsjett verktøy som gir enkel oversikt over hele budsjettet samt den viktige likviditetskontrollen.

Excel Lønn
Er et enkelt og oversiktlig lønnssystem. Det kan brukes for virksomheter med opp til 3 ansatte.

Les mer om EnklereData