Rådgivning & Coaching


Rådgivning & Coaching

Hvis du har en følelse av at du/dere arbeider på en tungvinn eller lite effektiv måte, så ta kontakt.

Det er vanskeligere å se mulighetene i sine egen bedrift og derfor gjør du det mye enklere sammen med en av våre rådgivere :

  1. Vi har erfaring i å se etter forbedringer og effektiviseringer.
  2. Vi tilbyr gratis gjennomgang av problemer og gir fast pris på å gjennomføre en rådgivingspakke som resulterer i et forslag til forbedringer og innovasjoner.

Kom igang i dag og gjør din bedrifts hverdag enklere og mer effektiv !

Cosima tilbyr bistand som

Prosjektrådgiving

Vi hjelper både interne og eksterne virksomheter med støtte i prosjektforberedelse, gjennomføring og sluttvalidering.

Råd innen analyser og nøkkeltall

Med dagens it-systermer og rappoteringssystemer fremlegges mye informasjon som kan være vanskelig å tolke. La oss bidra med en analyse og prioritering av dine datakilder og rapporteringsløsning.

Forbedringsprosjekter

Alle trenger å gjennomføre forbedringsporsjekter og helst med jevne mellomrom. La oss sammen vurdere de alternativer som har størst effekt og dernest detaljere de enkelte aktiviteter i forbedringsprosjektet.

CRM-rådgiving

Våre senior konsulenter har lang erfaring i salg og markedsføring. Alle bedrifter trenger jevnlig gjennomgang av sine salgsrutiner. I dagens marked kreves helt nye virkemidler for å nå frem til dine kunder.

Vi opplever alle en rivende utvikling for tiden innen behov for forbedringer, nyskaping og innovasjon i både små og store selskaper. Etter mer enn 30 års erfaring i disse områdene vil våre kunder sikres en sikker og spennende reise mot sine mål.

Spørsmål ?