IT-Tjenester

Vi har lang erfaring i IT


Våre senior-konsjlenter er kjernen i vår digitale satsning. Vi fokuserer spesielt på to viktige segmenter :
* Tjenesteyting innen IT, innovasjon og forretningsutvikling
* Informasjonsutveksling og kommunikasjons tjenester

Ved behov vil vi også hente spisskompetanse fra våre eksterne samarbeidspartnere med spisskompetanse som utfyller vår kompetanse.
Vi tilbyr våre kunder en dynamisk sammensetting av ekspertgruppa avhengig av prosjektets kompetansebehov.

Cosima tilbyr følgende tjenester

Prosjektrådgiving

Vi hjelper både interne og eksterne virksomheter med støtte i prosjektforberedelse, gjennomføring og sluttvalidering.

Analyser og nøkkeltall

Med dagens it-systermer og rappoteringssystemer fremlegges mye informasjon som kan være vanskelig å tolke. La oss bidra med en analyse og prioritering av dine datakilder og rapporteringsløsning.

Forbedringsprosjekter

Alle trenger å gjennomføre forbedringsporsjekter og helst med jevne mellomrom. La oss sammen vurdere de alternativer som har størst effekt og dernest detaljere de enkelte aktiviteter i forbedringsprosjektet.

Kundeoppdrag

Vi tilbyr også våre kunder gjennomføring av prosjekter i kundens lokaler. Dette er ofte nødvendig i forbedringsprosjekter som har forbedrings-prosesser med tett kobling til interne forhold hos kunden.

Prosjektleveranser

Vi leverer mange varianter av utviklingsprosjekter som video og firmapresentasjoner, websider, sosiale medier, mobil apper med mer.

CRM-rådgiving

Våre senior konsulenter har lang erfaring i salg og markedsføring. Alle bedrifter trenger jevnlig gjennomgang av sine salgsrutiner. I dagens marked kreves helt nye virkemidler for å nå frem til dine kunder.

Spørsmål ?