Tjenester i IT og Eiendom

Vi har lang erfaring


Våre senior-konsulenter er kjernen i vår digitale satsning. Vi fokuserer spesielt på to viktige segmenter :
* Tjenesteyting innen IT, innovasjon og forretningsutvikling
* Informasjonsutveksling og kommunikasjons tjenester

Ved behov vil vi også hente spisskompetanse fra våre eksterne samarbeidspartnere med spisskompetanse som utfyller vår kompetanse.
Vi tilbyr våre kunder en dynamisk sammensetting av ekspertgruppa avhengig av prosjektets kompetansebehov.

Cosima tilbyr følgende tjenester

Prosjektrådgiving

Vi hjelper både interne og eksterne virksomheter med støtte i prosjektforberedelse, gjennomføring og sluttvalidering.

Analyser og nøkkeltall

Med dagens it-systermer og rappoteringssystemer fremlegges mye informasjon som kan være vanskelig å tolke. La oss bidra med en analyse og prioritering av dine datakilder og rapporteringsløsning.

Utbyggingsprosjekter

Vi bistår grunneier og utbygger med å gjennomføre planlagte prosjekter. La oss sammen vurdere de alternativer som gir den beste løsning og dernest detaljere de enkelte aktiviteter i prosjektet.

Rådgivning og coaching

Vi tilbyr også våre kunder råd og coaching innen prosjektgjennomføring eller for ledelse.. Dette er ofte nødvendig i prosjekter som har krevende prosesser med tett kobling til interne forhold hos kunden.

Prosjektleveranser

Vi leverer mange varianter av tjenester innen utbyggingsprosjekter. Det kan være plan for bebgyggelse eller annet grunnlag for reguleringsplaner..

CRM-rådgiving

Våre senior konsulenter har lang erfaring i salg og markedsføring. Alle bedrifter trenger jevnlig gjennomgang av sine salgsrutiner. I dagens marked kreves helt nye virkemidler for å nå frem til dine kunder.

Spørsmål ?